Krepšelis
Susisiekite

Skambinkite

+370 630 09966

Rašykite

[email protected]

Pirkimo taisyklės

Prieš registruodamiesi mūsų internetinėje svetainėje arba pirkdami be registracijos prašome atidžiai perskaityti UAB Tausana Pirkimo internetu taisykles. Registruodamiesi arba pirkdami jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis pirkimo taisyklėmis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.tausana.lt parduotuvė priklauso UAB Tausana: Įmonės kodas: 302556874, PVM mokėtojo kodas: LT100005713017, Adresas: P. Lukšio g. 19, Vilnius, telefono numeris +370 630 09966. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui perkant www.tausana.lt parduotuvėje.
1.2. www.tausana.lt turi teisę koreguoti Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.
1.3. Klientas privalo susipažinti su Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
1.4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.   
1.5. Pirkimo – pardavimo sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos lietuvių kalba.

2. Prekės ir garantijos

2.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
2.2. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
2.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
2.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

3. Privatumo politika

3.1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti , įvedant visą informaciją kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
3.2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3.3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
3.4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
3.5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
4.3. Pirkėjas atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties ir grąžinti prekę tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta taip pat ji nebuvo naudojama.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą adresą bei kontaktinius duomenis, reikalingus prekės(-ių) pristatymui, priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.7. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją, kur dėl logistikos kompanijų pateikiamų sąlygų gali skirtis pristatymo sąlygos).
5.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar atnaujinti Taisykles.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje.
5.8. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
5.9. Pardavėjas įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Pardavėjo aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

6. Prekių užsakymas

6.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui, t.y. kai Pirkėjas Parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo už prekes būdą ir susipažįsta su šiomis Taisyklėmis.
6.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
6.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.tausana.lt Parduotuvėje. Prekių kainos Parduotuvėje nurodomos eurais (EUR), įskaitant PVM.

7. Apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Pirkėjo atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.
7.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į elektroninės parduotuvės banko sąskaitą.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
7.4. Parduotuvė negavusi apmokėjimo už prekes per 2 d.d. užsakymą anuliuoja ir prekės grįžta atgal į pardavimą
7.5. Pirkėjas gali atsiskaityti grynais arba banko kortele kurjeriui, pasirinkus tokį mokėjimo būdą yra papildomas mokestis.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliota kurjerių tarnyba.
8.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.5. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai ir ją apmoka Pirkėjas.
8.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
8.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis aktualiais LR įstatymais ir kitomis teisinėmis normomis bei dokumentais.
9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
9.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos išskyrus kai grąžinama nekokybiška prekė;
9.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
9.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti pirkimą įrodančius dokumentus.
9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.3. skyriuje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

10. Garantinis aptarnavimas

10.1. Kiekvienos parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.4. Dėl garantinio remonto atlikimo reikia kreiptis į "PRAIMAS" nurodytais kontaktais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu . Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.3. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu Nr. +370 630 09966
11.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.

Kad galėtume kokybiškai teikti paslaugas Jums, mes naudojame slapukus (cookie), kurie yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje. Paspausdami SUTINKU, Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie slapukų naudojimą mūsų tinklalapyje. Atjungti slapukus Jūs galite savo naršyklės nustatymuose.